Knipsel2

Wie is de kindertandarts?

Kijk op ‘Een afspraak?’

s-b-vonlanthen-FaiZNiofP-U-unsplash (Large)2

Een tandarts speciaal

voor kinderen. Wij streven

naar een optimale mondgezondheid

voor uw kind.

Knipsel

Heeft uw kind

nog geen eigen tandarts,

dan kun u bellen

voor het maken

van een afspraak:

053-572 5375. 

Waarom?

Een kindertandarts, ook wel tandarts pedodontoloog, heeft zich middels een 3 jarige opleiding gespecialiseerd in de tandheelkundige behandeling van kinderen. Zij heeft inzicht in de diverse niveaus van verstandelijk functioneren, kennis van normale en afwijkende cognitieve ontwikkeling, alsmede van andere psychische stoornissen van een kind. Zij herkent diverse niveaus van angst en past haar communicatie en behandeling aan op het kind.

Uiteraard is de kindertandarts op de hoogte van diverse uiteenlopende tandheelkundige problemen en verschillende (preventieve) behandelingen. Samen met de ouders, het tandheelkundig team en eventueel andere specialisten (bijvoorbeeld logopedisten, orthodontisten en kaakchirurgen) streeft ze naar een optimale mondgezondheid voor uw kind. Want een gezond gebit op jonge leeftijd is de beste start voor gezond en stralend gebit later.